پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

ژوزفین گوریل خانگی باغ وحش تورنتو درگذشت

باغ وحش تورنتو یکی از ساکنان قدیمی اش را از دست داد. ژوزفین ۴۹ ساله بود. این گوریل که از نژاد Western Lowland بود از یک هفته قبل رفتار عجیبی از خود نشان می داد. حرکت برایش سخت شده بود و گردنش را سفت و ثابت نگه داشته بود.

دامپزشکان باغ وحش که نتوانستند درد او را درمان کنند به این نتیجه رسیدند کمک کنند به آرامی بمیرد.

ژوزفین در همین باغ وحش به دنیا آمده بود و شخصیتی گرم و پر تحرک داشت.

ژوزفین در سال ۲۰۱۶ تحت جراحی پا قرار گرفته بود Photo Credit: Toronto Zoo

او در دوران حیاتش در باغ وحش تورنتو پنج فرزند به دنیا آورد.

باغ وحش تورنتو بعد از شروع پندمیک، به روی بازدیدکنندگان بسته است.

ژوزفین در آگوست ۲۰۱۶ تحت عمل جراحی قرار گرفته و توده بزرگی از ران پایش بیرون آورده شده بود.

ژوزفین به خاطر سن بالایش دارای احترام ویژه ای در باغ وحش بود. باغ وحش تورنتو بزرگترین باغ وحش کاناداست.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136820بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19