پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد و با دست گربه وحشی را از گردن گرفت و بلند کرد و شروع به نصیحت و ارشاد او کرد و از او پرسید جند تا مرغ او را دریده و چرا اینکار را کرده؟

او در همین حال با سلفونش از این صحنه تادیپی فیلم گرفت و در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشت.

 کریس پالسون و اعضای خانواده اش تازه از اسکی در طبیعت به مزرعه برگشته بودند که او سر و صدایی از شنید. مرغا قدقد و خروسها  قوقولو می کردند . به نظر می آمد که مرغ و خروسها در حال فرارند.

کریس به سرعت چکمه هایش را پوشید و دوید بیرون و دید که مرغهایش مشغول فرارند. او نگاهی به اطراف کرد و ناگهان گربه وحشی سیاه گوش را – Lynx – گوشه مرغدانی دید. به گفته کریس، گربه های وحشی کانادا هنگام شکار  چنان بر مرغها تمرکز می کنند که از محیط اطراف خود عافل می شوند. به همین دلیل کریس توانست از پشت گردن این گربه سان بیرحم را بگیرد و از زمین بلندش کند و شروع به نصیحت و تادیپ او کند:”می دونی چیکار کردی؟ چند تا مرغ پاره کردی؟ میدونی سزایت چیست؟”

گربه های وحشی کانادا معمولا 12 – 10 کیلو وزن دارند.

کریس بالاخره  حیوان بیرحم را رها می کند تا برود ولی ظاهرا او نمیخواسته بدون گرفتن یه مرغ دیگه از آنجا برود.

بالاخره کریس دو مرغ مرده را هم به عنوان “هدیه میهمانی” در اختیار این بیرحم گذاشت و اجازه داد برود. اولین بار نبود که کریس مجبور می شد با حیواناتی که عاشق مرغهای او هستند تسویه حساب کند. چند هفته پیش یک جغد شش تا از مرغهای او را شکار کرده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19