پربازدید

ویدیوکووید-19

چرخش های ترامپی

دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمتر از ۲۴ ساعت چنان چرخش موضعی داد که گردن دموکراتها درد گرفت. 

ترامپ ابتدا ترکیه را تهدید کرد اگر به سوریه تجاوز کند اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد و ساعاتی بعد رئیس جمهور ترکیه را به کاخ سفید دعوت کرد!

بر یک موضع البته ترامپ همچنان ایستاده و آن خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه است. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19