پربازدید

ویدیو

کووید-19

چرا کانادا ذخیره استراتژیک شربت میپل خود را به بازار می آورد؟

وقتی صحبت از خوراکی ها می شود کانادا به خاطر شربت میپل (همان شیره درخت افرا) شهره است. هر سرزمینی به خاطر یک نوع خوراکی مشهور است. اگر فرانسه به خاطر شراب و ایران به خاطر خاویار و آمریکا به خاطر  مک دونالد شهرت دارند، کانادایی ها هم به شربت میپل می بالند که به راستی معجون طلاست.

اما پاندمی کرونا و گرمایش هوا و اختلال در زنجیره تولید سبب شده که توزیع شربت میپل هم دچار نوسان شود ولی چه باک که کانادا به اندازه کافی ذخیره استراتژیک دارد.

کبکی ها در زمینه تولید و برداشت شربت میپل Maple Syrup مهارت خاصی دارند به طوری که ۷۳ درصد شربت میپل جهان در کبک تولید می شود.

کمبود شربت میپل موجب شده که سازمان مدیریت شربت میپل در کبک اعلام کند که مقدار ۲۲.۷ میلیون کیلوگرم از ذخیره استراتژیک خود را در یکی دو ماه آینده بیرون می آورد و به بازار عرضه می کند.

مگر کانادا شربت میپل را هم ذخیره می کند؟

با انتشار این خبر شاید شما هم می پرسید که مگر کانادا شربت میپل را هم ذخیره می کند؟ مگر در گذشته کشور با کمبود شربت میپل روبه رو شده؟

پاسخ سؤال این است که صنعت شربت میپل کبک بر اساس سیستم کنترل بازار عمل می کند و سازمان تولیدکنندگان حجم شربت موجود در بازار را از پیش تعیین و کنترل می کند؛ به همین دلیل همیشه یک ظرفیت ۴۵ میلیون کیلوگرمی از این شربت را به صورت ذخیره استراتژیک نگهداری می کند تا با استفاده از آن مانع از کم یا زیاد شدن حجم شربت موجود در بازارهای جهان شود.

این سیستم از سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شده.

در یکی از مراکز ذخیره شربت میپل در کبک که بیش از ۲۴ هزار متر مربع وسعت دارد ۲۵ میلیون کیلوگرم شربت میپل نگهداری می شود که شامل ۹۴ هزار بشکه است.

شربت میپل اگر به صورت صحیح در بشکه نگهداری شود تا سالها سالم خواهد ماند.

سازمان تولیدکنندگان، در سالهایی که برداشت خوب است، مقادیر اضافی آن را می خرد و در سالهایی که برداشت کمتر است، به کمک بازار می آید تا پنکیک ها بدون شربت میپل نمانند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159286بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19