پربازدید

ویدیو

کووید-19

چرا کانادا در عرصه «هوش مصنوعی» عقب افتاده؟

کانادا در رشته هوش مصنوعی artificial intelligence عقب افتاده. 

با وجود آنکه کانادا به عنوان «قطب داغ هوش مصنوعی» شناخته شده اما کمپانی های کانادایی هنوز نتوانسته اند به «موفقیت واقعی» برسند. 

گزارش جدید مرکز Forbes Insights حاکی است کانادا در میان ده کشور در مکان دهم قرار گرفته زیرا فقط 31 درصد کمپانی هایی که به سراغ این تکنولوژی رفته اند، ابراز موفقیت کرده اند، حال آنکه در هند 59 درصد کمپانی ها و در آلمان 58 درصد این کمپانی ها در عرصه توسعه هوش مصنوعی خود را موفق دانسته اند. 

کمپانی های کانادایی در عرصه به کارگیری کامل هوش مصنوعی در تشکیلات خود نیز در مکان آخر قرار گرفته اند. 

گزارش مذکور یکی از دلایل عقب افتادن کانادا را مقاومت کارکنان دانسته که نگران از دست دادن شغل های خود هستند. 

یکی از پژوهشگران این مطالعه به نام جودی والیس، مسئله اخلاقیات ethics را از علل عقب ماندن کانادایی ها دانسته، ولی به کندین پرس گفته: «در بسیاری از کشورها، سازمانها بدون آنکه به اخلاقیات اهمیت دهند به سراغ هوش مصنوعی می روند اما سازمانهای کانادایی گرایش به سمت مخالف دارند. آنها می گویند: «بگذار ابتدا به موضوع ethics بپردازیم، و بعد هوش مصنوعی را به کار بگیریم.»بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19