پربازدید

ویدیو

کووید-19

چرا کاناداییها این روزها کمتر اتومبیل نو می خرند؟

خرید اتومبیلهای نو از نشانه های سمبولیک رونق اقتصاد است. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا خرید اتومبیلهای نو توسط کانادایی ها بسیار کم شده.

 سازمان آمار کانادا آمار خرید و فروش اتومبیل در ماه می را بیرون داد که نشان می دهد در ماه می امسال نزدیک به 152 هزار اتومبیل نو در کانادا خریداری شده. این رقم 8.9 درصد کمتر از ماه اپریل است.

البته این تعداد نسبت به ماه می سال گذشته 30.8 درصد بیشتر است ولی باید در نظر داشت که در ماه می سال گذشته، پندمیک کرونا تازه شروع شده بود و آثار منفی آن در اقتصاد تازه داشت آشکار می شد. در می 2020، خرید اتومبیل در کانادا به شدت کاهش یافته بود.

همانطور که اشاره شد در ماه می امسال 152 هزار اتومبیل نو در کانادا به فروش رفت.

اگر ماه می سال گذشته را کنار بگذاریم، ماه می امسال پائین ترین تعداد فروش اتومبیل نو را از سال 1997 تا کنون داشته، بخصوص اگر توجه کنیم که ماههای اپریل و می  معمولا بهترین ماههای فروش اتومبیل نو در کانادا هستند.

از مجموع 152 هزار اتومبیل نو که در ماه می امسال فروخته شده، 30793 دستگاه از نوع اتومبیلهای معمولی و 121 هزار دستگاه از نوع تراک بودند.

نکته قابل توجه

از سوی دیگر کانادایی ها به سمت خرید آن دسته از اتومبیلهای نو روی آورده اند که ارزانتر باشند. متوسط قیمت اتومبیلهای نو خریداری شده در ماه می امسال 45 هزار دلار بود که تقریبا چهار درصد کمتر از متوسط قیمت اتومبیلهای نوی خریداری شده در ماه اپریل است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19