پربازید

ویدیو

کووید-19

پیکر یکی از چهار کانادایی ناپدید شده پیدا شد

پیکر یکی از چهار کانادایی که به علت ریزش ساختمان 12 طبقه در سواحل میامی ناپدید شده اند پیدا شد.

وزارت خارجه کانادا گفت این کانادایی جزو ۳۲ نفری است که تا کنون پیکرشان از زیر آوار بیرون آورده شده. جستجو برای یافتن 120 نفر دیگر ادامه دارد که سه تن از آنها کانادایی هستند.

سواحل میامی با دو طوفان جدید رو به روست.

ساختمان دوازده طبقه ای که در این سواحل فرو ریخت سبب کشته و ناپدید شدن دهها نفر شده . این ساختمان دیگر وجود ندارد زیرا بقیه آن توسط مهندسین پائین آورده شد. اما آوار آن باقی است و تلاش امداد گران برای پیدا کردن ناپدید شدگان ادامه دارد.

دو اتفاق جدید

این محل حالا با دو طوفان جدید رو به روست.

احتمال حمله طوفان استوایی به سواحل میامی نگرانی ها را بیشتر کرده. مرکز ملی پیگیری طوفانهای استوایی در آمریکا نسبت به وقوع طوفان و بارندگی های آسیب زننده هشدار داد.

طوفان  دیگر شروع شکایات قانونی علیه اهمال های احتمالی در ارتباط با ریزش ساختمان دوازده طبقه است. روز سه شنبه گفته شد که حداقل پنج پرونده حقوقی علیه اهمال های احتمالی تشکیل شده .

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19