پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن چاقوی چهار هزار ساله بومیان در زیر پارلمان کانادا

چاقوی سنگی چهار هزار ساله ای که زیر ساختمان پارلمان کانادا پیدا شده به بومیان الگون کوئین Algonquin داده می شود

باستان شناسان بازگرداندن این چاقوی سنگی را به بومیان منطقه اتاوا اقدامی تاریخی می دانند که برای اولین بار تعلق داشتن این اراضی را به بومیان رسمیت می بخشد.

این چاقو هنگام بازسازی ساختمان پارلمان در اتاوا پیدا شده. عمر این چاقو ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ سال برآورد شده.

در دهه ۱۹۹۰ نیز اشیای دست ساز دیگری از بومیان در پارلمان هیل Parliament Hill پیدا شد که شامل ظروف و غیره بود ولی این اولین شیئی دست ساز پیدا شده در منطقه پارلمان هیل است که به بومیان پس داده می شود. دو طایفه از بومیان ساکن مناطق اطراف مشترکاً مالک این چاقو خواهند بود.

انتظار می رود که نوسازی ساختمان موسوم به Centre Block تا سال ۲۰۳۰ به طول بکشد. قرار است پس از بازگشایی ساختمان، این چاقو در آن به نمایش گذاشته شود، اما تا آن زمان در کامیونیتی ها و مدارس بومیان به مردم نشان داده خواهد شد.

درّه اتاوا برای هزاران سال یک مرکز داد و ستد مهم برای بومیان آمریکای شمالی بود زیرا در محل ارتباط رودخانه ها واقع است که مسیر خوبی برای رفت و آمد بومیان با قایقهای موسوم به کنو Canoe بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156873بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19