پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن جنازه دو نفر توسط دخترشان در تورنتو

جنازه دو نفر در داخل خانه ای در محله یورک تورنتو پیدا شد.

به گفته همسایگان در این خانه زوج پیری زندگی می کردند.

جنازه ها را دختر خانواده در ساعت 12:38 ظهر چهارشنبه پیدا کرد. امدادگران به سرعت به محل رسیدند ولی هر دو نفر در محل مرده اعلام شدند.

در بدن دو مقتول، آثار واضح ضربه و جراحت دیده شده. پلیس تورنتو مشغول تحقیق است و اطلاعات بیشتری نداده. خانه در نزدیکی تقاطع خیابانهای دافرین و وایتمور واقع است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149065بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19