پربازدید

ویدیو

کووید-19

پنج نفر به اتهام جرایم مربوط به اسلحه گرم و مواد مخدر در وان و برمپتون دستگیر شدند

افسران اداره پلیس منطقه پیل، پنج مرد اهل برمپتون را به اتهام جرایم مربوط به اسلحه گرم و مواد مخدر دستگیرکردند.

روز جمعه حدود ساعت ۱۲ ظهر، افسران پلیس منطقه پیل، سه مرد را در شهر وان در غرب تورنتو شناسایی کرده و در نتیجه تحقیقات انجام شده، این سه نفر را به اتهام نگهداری غیرمجاز سلاح گرم متهم کردند.

به گزارش سیتی‌نیوز، در همان روز حدود ساعت ۳:۴۵ بعدازظهر، مأموران دو مرد دیگر را در برمپتون به اتهام نگهداری غیرمجاز سلاح گرم دستگیر کردند.

آماندیپ سینگ ۲۱ ساله، اهل برمپتون، به اتهام ۱۱ جرم از جمله نگهداری غیرمجاز اسلحه و دو فقره عدم رعایت دستور آزادی دستگیر شد.

رامان‌پریت سینگ ۳۰ ساله از برمپتون و مِنیندِر سینگ ۲۱ ساله از برمپتون، هر دو به شش مورد جرم مرتبط با سلاح گرم متهم شدند.

سوارانپریت سینگ ۲۰ ساله از برمپتون و جوبانپریت سینگ ۲۰ ساله از برمپتون، هر دو به اتهام داشتن سلاح گرم غیرمجاز و داشتن یک وسیله یا مهمات ممنوعه دستگیر شدند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=194951بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19