پربازید

ویدیو

کووید-19

پنج دستور اجرایی که بایدن در روز اول ریاست جمهوری امضا خواهد کرد

رئیس جمهور انتخابی آمریکا جو بایدن قصد دارد در اولین روز از آغاز ریاست جمهوری خود حداقل ده دستور اجرایی Executive Orders صادر کند .دستورات اجرایی ریاست جمهوری نیازی به تصویب کنگره ندارد.

یادداشتی از ران کلین رئیس کارکنان جو بایدن خواهد بود، به برخی از این دستورات اشاره کرده. مفاد این یادداشت روز شنبه اول در روزنامه نیویورک تایمز و سپس در بقیه رسانه‌های آمریکا منتشر شد.

 بر اساس این اخبار، در اولین روز ریاست جمهوری خود در نظر دارد با صدور دستورات اجرایی:

ـ آمریکا را دوباره به معاهده محیط زیستی پاریس بازگرداند

ـ ممنوعیت سفر اتباع کشورهای مسلمان به آمریکا را لغو کند

ـ تخلیه مستاجران را در دوران پندمیک متفوقف کند

ـ  بازپرداخت وام های دانشجویی را به عقب بیندازد

ـ زدن ماسک را در تمام ساختمان های دولت فدرال آمریکا اجباری کند

بر اساس یادداشت ران کلین تعداد دستورهای اجرایی که جو بایدن در اولین روزهای ریاست جمهوری اش صادر خواهد کرد بسیار بیشتر از این است و در واقع به دهها dozens دستور اجرایی اشاره شده.

در اخباری که روز شنبه در رسانه‌ها درباره این دستورات منتشر شده، اشاره‌ای به بازگشت آمریکا به برجام دیده نمی‌شود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19