پربازدید

ویدیو

کووید-19

پنجاه و پنج به بالاهای انتاریو می توانند برای استرازنکا نوبت بگیرند

ساکنان 55 سال به بالای انتاریو از هم اکنون می توانند برای تزریق واکسن آکسفورد استرازنکا در داروخانه ها نوبت بگیرند.

تعداد داروخانه هایی که این واکسن را تزریق می کنند افزایش یافته و به 695 داروخانه در سطح استان رسیده.

تزریق واکسن استرازنکا به افراد پنجاه و پنج سال به بالا در داروخانه ها از روز شنبه سوم اپریل شروع می شود.

در مرحله قبلی واکسن استرازنکا در 300 داروخانه در سه منطقه تورنتو، کینگستون و وینزور اسکس به شهروندان 60 سال به بالا عرضه می شد ولی اکنون 695 داروخانه درسراسر انتاریو به افراد 55 سال به بالا تزریق می شود.  

 انتاریو  قرار است در دوم اپریل 583 هزار دوز واکسن استرازنکا دریافت  کند .به همین دلیل دولت از داروخانه ها خواسته که از روز شنبه تزریق را شروع کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید: بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19