پربازدید

ویدیو

کووید-19

پلیس در جستجوی این مظنون

در پی چهار سرقت از موسسات مالی، پلیس تورنتو یک نفر را دستگیر کرد و تصویر مظنون دیگری را منتشر کرد و برای پیدا کردن او درخواست کمک کرد.

سرقتها در فاصله 31 دسامبر تا 11 فوریه صورت گرفته و در هر چهار مورد، موسسات مالی هدف سارقین بودند :

بنابر بیانیه خبری پلیس تورنتو، در هر یک از این دستبردها:

  • دو نفر(مرد) که هر دو هویتشان را مخفی کرده بودند وارد بانک شده اند
  • یکی از دو نفر به آن سوی پیشخوان بانک پریده و نفر دوم کنار در به مراقبت ایستاده.
  • هر دو نفر با تهدید دیگران از صندوقداران درخواست پول کرده اند
  • این دو نفر بعد از دریافت پول نقد توسط اتومبیل از محل گریخته اند.

در این رابطه کارآگاهان پلیس موفق شدند در 11 فوریه یکی از متهمان را به نام لیندون هانتر 30 ساله از تورنتو دستگیر کنند.

مظنون دوم را پلیس به نام جولیان فولر 26 ساله شناسایی کرده که اهل می سی ساگاست.

او حدود 6 فوت قد دارد و لاغر اندام است. پلیس ضمن انتشار تصویر او از عموم خواسته در صورت دیدن این شخص به او نزدیک نشوند و فقط با 1 – 1 – 9 تماس بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140041بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19