پربازدید

ویدیو

کووید-19

پلیس در جستجوی این زن

واحد جلوگیری از جرایم منطقه یورک با انتشار عکس مظنون، از عموم برای یافتن وی درخواست کمک کرد. در روز شنبه 21 مارچ زنی که تصویرش را ملاحظه می‌کنید وارد فروشگاه LCBO در آدرس 3991 Highway 7 East شد و سپس چند بطری مشروب را به شکل پنهانی، بدون آنکه برای پرداخت بهای آن تلاش کند، از فروشگاه خارج می‌کند.

مظنون زنی است ۳۰ تا ۳۵ ساله، با پوست قهوه‌ای روشن، جثه متوسط، موی مشکی بلند که ژاکت چرم مشکی، و شلوار تیره به تن داشته.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19