پربازدید

ویدیو

کووید-19

پزشک سابق تورنتو به اتهام ۱۶ مورد آزار جنسی مجرم شناخته شد

یک پزشک سابق از ریچموندهیل انتاریو به دلیل آزار جنسی بیش از ده ها بیمار در طول یک دهه خدمتش در کلینیکی در منطقه یورک محکوم شد.

در حکم دادگاه عالی انتاریو که هفته گذشته صادر شد، وامید عطیه 52 ساله به اتهام 16 مورد آزار جنسی و یک مورد استثمار جنسی از یک جوان مجرم شناخته شد.

این آزارها در مجموع در مقابل 13 قربانی انجام شده بود که همگی زن و از بیماران این پزشک بودند.

به گفته پلیس منطقه یورک، عطیه از سال 2008 تا 2017 در کلینیک پزشکی شومبرگ Schomberg در کینگ تاونشیپ King Township کار می کرد، که این آزارها همه در آن مدت و در آن کلینیک رخ داده است.

او ابتدا در سال 2020 با شهادت دو زن با 28 اتهام مواجه شد اما در تحقیقات بعدی پلیس، 11 قربانی دیگر نیز پیدا شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=191603بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19