پربازدید

ویدیو

کووید-19

پزشک زنی که با بیمار سرطانی در بیمارستان سکس کرده بود لایسنسش را از دست داد

یک پزشک زن در تورنتو که با بیمار سرطانی خود که در بیمارستان تحت درمان بود سکس انجام داده بود، لایسنس پزشکی خود را از دست داد.

تیپا ساندارنیگام نام این پزشک (سابق) است. کالج پزشکان و جراحان انتاریو لایسنس این پزشک (سابق) را به دلیل سوءاستفاده سکسی و رفتار غیرحرفه ای باطل کرد.

وی که 37 سال دارد از بیمار خواسته بود برای پنهان کردن رابطه ای که داشتند مدارک بیمارستانی را دستکاری کند.

وی ابتدا در سال 2015 بیماری سرطان را در این بیمار تشخیص داده بود، سپس با او به معاشقه پرداخته بود.

وی در تکستی برای بیمار در سال 2015 از وی پرسیده بود: «آیا هرگز در پارتی پورنو و «چیز پارتی» شرکت کرده ای؟»

در یک مورد، وی در بیمارستانی که بیمار در آن تحت درمان بود، شب را در تخت بیمار گذرانده و با او سکس و خودارضایی کرده بود.

بیمار گفته میان او و این پزشک (سابق) توازن قدرت برقرار نبود زیرا برای مراقبت های پزشکی و همینطور برای نیازهای عاطفی سکسی به وی وابسته بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88862بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19