پربازدید

ویدیو

کووید-19

پر ابتلاترین استان کانادا در حال حاضر انتاریو نیست، آلبرتاست

سرعت ابتلا به ویروس کرونا هم اکنون در استان آلبرتا از همه استانها و قلمروهای دیگر کانادا بیشتر است.

در همین لحظه، از هر یکصد هزار جمعیت آلبرتا 400 نفر دچار  بیمار هستند.

به همین خاطر، جیسن کنی نخست وزیر این استان یکشنبه شب حداقل سن لازم برای دریافت واکسن آسترازنکا را از 55 سال به 40 سال کاهش داد که واکسیناسیون  این افراد از روز سه شنبه 20 اپریل شروع می شود.

جیسون کنی گفت این تصمیم بر اساس کسب اطلاعات علمی جدید مربوط به این واکسن اتخاذ شده.

روز شنبه گزارش شد که یکی از ساکنان این استان که شصت و چند ساله است و واکسن آسترازنکا دریافت کرده دچار لختگی خون شده .

این دومین مورد ازابتلا به لختگی خون درکاناداست که میان کسانی دیده می شود که واکسن آسترازنکا زده اند. 

گزارشها حاکی است که حال این فرد رو به بهبود است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144098بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19