پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

پرسش و پاسخ: آیا عقب‌انداختن پرداخت مورگیج بدون هزینه خواهد بود؟

شش بانک بزرگ کانادا به دولت فدرال گفته‌اند که آماده‌اند تا ۶ ماه دریافت اساط مورگیج‌ها را عقب بیندازند. اما آیا با درخواست همه موافقت می‌شود؟ و آیا موافقت بانک با عقب‌انداختن پرداخت ماهیانه شما بدون هزینه اضافی است؟

برای این سوالها  هنوز پاسخ روشنی در دست نیست زیرا ساعت به ساعت و روز به روز شرایط در حال تغییر است.

اگر به وب‌سایت یکی از  موسسات وام دهنده مراجعه کنید، راهنمایی می شوید که با کلیک کردن، درخواست کنید  پرداخت قسط مورگیج شما عقب بیفتد. اما تا امتحان نکنید معلوم نخواهد‌ شد که با درخواست تان موافقت می شود یا خیر!

اما بانکها نمیخواهند ضرر کنند. و حتی اگر بشود می خواهند سود کنند. شبکه خبری سی‌بی‌سی به نقل از یک منبع بانکی می گوید   هر قسطی که پرداخت انرا عقب بیندازید، وام تازه‌ای به شما تلقی می کند ، و بهره آن را محاسبه کرده و به اصل مبلغ مورگیج  Principal اضافه می‌کند. و چون مبلغ اصلی مورگیج شما بیشتر مشود پس بهره شما بیشتر میشود. به عبارت دیگر بهره هر قسطی که به عقب می‌اندازید، به بهره اولیه شما اضافه میشود.

به گفته پیتر گورهام، کارشناس یکی از موسسات مالی، «بانکها پول بیشتری خواهند ساخت زیرا وام بیشتری به شما داده‌اند.»

منظور پیتر گورهام این است که موافقت بانکها با عقب‌انداختن قسط شما، یک پِنی هم برایشان هزینه برنیدارد، زیرا بهره آن را می گیرند.

توصیه پیتر گورهام این است: «اگر مجبور نیستید، درخواست Deferral (عقب‌انداختن پرداخت  قسط) نکنید.»

انجمن بانکداران کانادا نیز دیروقت یکشنبه (۲۲ مارچ) بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «مشتریان باید متوجه باشند که عقب‌انداختن پرداخت قسط مورگیج، به معنی بخشش بهره آن نیست. عقب‌انداختن پرداخت قسط مورگیج یعنی پرداخت مورگیج را برای مدتی معین به عقب می‌اندازید،  و بهره‌ای که به آن مدت معین تعلق میگرد، به مانده مورگیج شما اضافه می شود.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=114241بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19