پربازید

ویدیو

کووید-19

پاپ فرانسیس: نمی توانیم بر نژادپرستی چشم ببندیم

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان از آشوبهای آمریکا ابراز نگرانی کرد و خواستار آشتی ملی در آمریکا شد. پاپ در دیدار هفتگی با اسقفها گفت: «دوستان من، ما نمی توانیم بر نژادپرستی و انحصارطلبی، به هر شکلی که باشد، چشم ببندیم و بعد ادعای دفاع از تقدس زندگی انسان کنیم.»

پاپ گفت برای جورج فلوید و همه کسانی که قربانی نژادپرستی شده‌اند دعا می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19