پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاپ فرانسیس در کنار بنای صلح هیروشیما

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان در اولین روز سفر سه روزه اش به ژاپن، خواستار جهانی بدون سلاح هسته ای شد و داشتن و استفاده از بمبهای هسته ای را بدسیرتی و خطرناک خواند. 

پاپ فرانسیس کنار بنای صلح در هیروشیما حاضر شد و با یکی از بازماندگان بمب اتمی هیروشیما دست داد و برای او دعا کرد. 

بسیاری از بازماندگان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما، از اینکه ژاپن از امضای معاهده بین المللی ممنوعیت سلاحهای هسته ای خودداری می کند، ابراز نارضایتی کرده اند. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19