پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاپ فرانسیس برای دلجویی از بومیان به کانادا می آید

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای کمک به آشتی ملی با بومیان به کانادا سفر می کند

این سفر به دنبال کشف تکاندهنده قبرهای بی نام و نشان صدها تن از دانش آموزان مدارس شبانه روزی سابق کانادا صورت می گیرد.

واتیکان گفت پاپ «اشتیاق» خود را برای انجام این سفر اعلام کرده تا به درمان صدمات وارده کمک کند، چرا که برملا شده کلیسای کاتولیک نقش کلیدی در سیستم مدارس شبانه روزی سابق کانادا داشته؛ نقشی که منجر به آزارهای روحی و جسمی و مرگ هزاران کودک بومی شد و آثار ماندگاری بر جوامع بومی کانادا به جا گذاشته.

تاریخ سفر هنوز تعیین نشده.

واتیکان روز چهارشنبه در بیانیه کوتاهی گفت کنفرانس اسقف های کاتولیک کانادا از پاپ دعوت کرده که سفری رسمی به کانادا داشته باشد تا به پروسه بلند مدت دلجویی کلیسای کاتولیک از بومیان کانادا کمک کند.

پاپ فرانسیس قبلا با دیدار با بازماندگان مدارس شبانه روزی Residential Schools در واتیکان در ماه دسامبر آینده موافقت کرده است ولی با توجه به اعلام این سفر، مشخص نیست که هنوز آن ملاقات به جای خود باقی است یا این سفر جایگزین آن می شود.

ماه گذشته کنفرانس اسقف های کاتولیک کانادا سو رفتارها و صدماتی را که توسط اعضای کلیسای کاتولیک کانادا بر دانش آموزان مدارس شبانه روزی وارد شده پذیرفت و به خاطر آن معذرت خواهی کرد.

این کنفرانس تعهد کرده که برای کمک به بومیان اقدام به جمع آوری پول در سراسر کانادا کند.

در این رابطه جاستین ترودو از واتیکان و کلیسای کاتولیک خواسته بود که معذرت خواهی کنند.

این کنفرانس در ماه جون گذشته نقش کلیسا در سیستم مدارس شبانه روزی را انکار کرده بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157529بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19