پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاندمی! با زندگی کانادایی ها چه کردی؟

اکثریت گسترده کانادایی ها می گویند پاندمی کرونا مردم را خیلی از هم دور کرده.

زمانی بود که در کانادا مردم به هم خیلی نزدیک بودند و غمخوار یکدیگر بودند و خیلی به هم کمک می کردند و همین باعث شهرت کانادا شده بود ولی افسوس که سیر حوادث و بخصوص دو سال پاندمی کرونا کانادایی ها را خیلی گرفتار مشکلات خودشان کرده و بینشان فاصله انداخته.

اکنون دو سال از اعلام پاندمی کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO می گذرد. به همین مناسبت موسسه نظرسنجی انگس رید Angus Reid اقدام به انجام یک نظرسنجی کرده تا آثار پاندمی بر زندگی کانادایی ها را بررسی کند. این نظرسنجی با همکاری شبکه رادیو تلویزیونی سی بی سی انجام شده.

پاندمی سبب شده که:
تأثیرات منفی پاندمی بر زندگی کانادایی ها

تأثیرات منفی پاندمی بر زندگی کانادایی ها بسیار گسترده بوده.

هشتاد درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که پاندمی مردم را هرچه بیشتر از هم دور کرده.

هفتاد و نه درصد گفته اند که پاندمی سبب شده که روحیات بد مردم تظاهر پیدا کند.

شصت و یک درصد گفته اند که پاندمی سبب شده که مهر و محبت و نوعدوستی کانادایی ها نسبت به یکدیگر ضعیف شود.

پنجاه و چهار درصد گفته اند که یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیکشان به کرونا مبتلا شده.

اثر مستقیم ویروس کرونا بر سلامت خانواده و دوستان شما

سی و شش درصد گفته اند که یکی از اعضای خانواده شان به کرونا مبتلا شده.

یازده درصد تأثیرات منفی پاندمی کرونا بر زندگیشان را وخیم توصیف کرده اند.

چهل و هفت درصد این تأثیر را قابل توجه خوانده اند.

جوانان زیر ۳۵ سال بسیار بیشتر از بقیه از تأثیرات منفی پاندمی کرونا شکایت داشته اند.

۷۲ درصد کانادایی ها در طول این مدت سفر خود را به بعد موکول کرده اند.

۴۸ درصد آزمایشات یا اعمال پزشکی عادی خود را به عقب انداخته اند.

آیا سفر یا عمل پزشکی خود را به عقب انداخته اید؟

۶ درصد اقدام یا جراحی پزشکی بسیار مهم را به عقب انداخته اند.

در طول دو سال گذشته یازده درصد کانادایی ها از جایی به جای دیگر نقل مکان کرده اند.

میزان جابه جایی ها در بریتیش کلمبیا ۱۸ درصد و در انتاریو ۱۳ درصد بوده.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=161850بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19