پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسپورت واکسیناسیون برای سفرهای خارجی

همزمان با اولین سالگرد شروع پندمیک کرونا در جهان، وزیر بهداشت کانادا صدور پاسپورت واکسن را برای سفر های بین المللی را منتفی ندانست وموضوعی ”بسیار زنده“ خواند که هم اکنون در دست  بررسی است.

پتی هاجو وزیر بهداشت کانادا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی سی گفت:

”این موضوع در سطح جهان مورد بحث و گفت و گو است. من عضو وزرای بهداشت کشورهای G7 هستم. ما هر دو هفته یکبار ملاقات می کنیم و این موضوع جزو مسائل مورد بررسی ماست.“

وزیر بهداشت گفت عمر القبرا وزیر حمل و نقل نیز در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع با همتایان بین المللی خود است.

در واقع هم اکنون در بعضی مناطق جهان به فکرند که برای دادن اجازه سفر بین کشور ها گواهی واکسنیاسیون کووید درخواست کنند.

سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته گفت کشورها فعلا نباید چنین گواهی هایی درخواست کنند زیرا هنوز میزان مصونیت بخشی واکسنها روشن نیست.

هدف اصلی ایجاد هماهنگی بین کشورهاست و ارائه گواهی واکسیناسیون یکی از راههای احتمالی و مورد بررسی است.

به گفته وزیر بهداشت اگر قرار باشد گواهی واکسیناسیون در سطح ملی و توسط هر کشور به طور جداگانه به اجرا گذاشته شود، ناهماهنگی و سردرگمی ایجاد خواهد کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141364بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19