پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسخ ده درصد تستهای جدید درانتاریو مثبت است

در انتاریو درصد تستهای مثبت به شدت زیاد شده. روز سه شنبه اعلام شد که پاسخ 10.3 درصد از تستهای جدید مثبت بوده که بالاترین درصد تست مثبت از آغاز پندمیک تا کنون است.

رکورد قبلی 9.7 درصد متعلق به 4 ژانویه ـ اوج موج دوم ـ بود.

اخرین آمار کووید در انتاریو
ـ تعداد مبتلایان جدید: 3670
395000ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون
ـ تعداد مرگهای جدید: 15
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:7 582

– تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1822 نفر ( از این افراد 626 نفر در بخشهای مراقبت ویژه و 422 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

-بیشترین تعداد مبتلایان جدید به تورنتو تعلق دارد: 1016 نفر

– تعداد مبتلایان منطقه یورک : 519 نفر
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در روز دوشنبه: 96 هزار دوز
ـ جمع کسانی که تاکنون هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند: 335 هزارنفر.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19