پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ ورود زنبور به داخل دهان داگ فورد

داگ فورد نخست وزیر انتاریو صبح جمعه در حال پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران با مهمان ناخوانده ای مواجه شد. یک زنبور راه را گم کرده  به سراغ فورد آمده بود.

داگ فورد به همراه وزیر اقتصاد انتاریو به داندالک انتاریو رفته بود تا سرمایه گذاری در یک کمپانی را اعلام کند . او در فضای باز مشغول صحبت بود که زنبور به سمت او آمد و ابتدا روی لب داگ فورد نشست. فورد با تکان دادن دست سعی کرد زنبور را دور کند اما زنبور جستجوگرتر از این حرفها بود و از فرصت باز بودن دهان فورد استفاده کرد و وارد دهان او شد.

فورد برای لحظاتی کوشید زنبور را با انگشت از دهانش خارج کند اما نتیجه نداد و فورد هم معطل نکرد و به سرعت زنبور را بلعید و روی آنهم یک قلپ آب خورد.

https://twitter.com/KatherineDines/status/1558179712610045953?cxt=HHwWgsC8pa2M4p8rAAAA
ویدیو : نشستن زنبور روی لب داگ فورد و ورود او به داخل دهان فورد. یا حضرت مسیح!

داگ فورد خونسردی خود را از دست نداد و بلافاصله گفت: «یا حضرت مسیح، من یک زنبور قورت دادم.»

فورد سپس در حالی که گویی چیزی در گلویش گیر کرده باشد گفت: «داره گلویم را نیش میزنه، دوستان ببخشید.»

او  سپس شروع به مزاح کرد و به طنز گفت: «این ویدیو از آنهاست که همه جا پخش می شه. یک فیلم کلاسیک. امشب کلی فیلم باید نگاه کنم.» او سپس خنده کنان، به شروع به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران ادامه داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=168636بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19