پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: نزدیک شدن به گاومیش وحشی برای گرفتن سلفی!

اسم این کار را جز ناآگاهی چه می‌توان گذاشت؟ زن جوانی برای گرفتن عکس سلفی به یک گاومیش وحشی آمریکای شمالی نزدیک می‌شود و در همین حال شخص دیگری از او فیلم می‌گیرد.

این ویدیو را در چند روز گذشته نزدیک به ده میلیون نفر نگاه کرده و به حیرت افتاده‌اند. بعضی از مردم در سوشیال مدیا خواستار دستگیری این زن جوان توسط پلیس شده‌اند. این حادثه چند روز پیش در پارک ملی Yellowstone در ایالت وایومینگ اتفاق افتاد.

کارشناسان این پارک گفتند در صورتی که گاومیش وحشی به این زن حمله می کرد، مجبور می‌شدند که او را از پای در آورند.

به گفته آنها در این پارک گاو میش ها bisons  بیش از هر حیوان دیگری به مردم حمله می کنند.

ویدیو: نزدیک شدن به گاو وحشی برای گرفتن عکس سلفی

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=184512بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19