پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ پرتاب بمب های پانصد کیلویی توسط آتشفشان جزیره لاپالما

آتشفشان جزیره لاپالما که از هفت هفته پیش آغاز شده، شروع به پرتاب بمب های پانصد کیلویی کرده.

فوران این آتشفشان از ۱۹ سپتامبر شروع شد ولی به تازگی گدازه هایی را به آسمان پرتاب می کند که به علت بزرگی، دانشمندان نام «بمب آتشفشانی» lava bombs بر آن نهاده اند.

 دانشمند زمین شناس هری گایگر Harri Geiger در اواخر ماه اکتبر از این جزیره اسپانیایی بازدید و ویدیوهایی از این گدازه ها تهیه کرده. این گونه گدازه ها بسیار نادر هستند و فقط در اندکی از آتشفشان ها تولید و پرتاب می شوند.

در هفت هفته گذشته جزیره معروف لاپالما به علت ابن آتشفشان درهم کوبیده شده؛ بیش از ۲۶۰۰ ساختمان آن نابود و هزاران نفر تخلیه شده اند.

صحنه های حیرت انگیزی از این آتشفشان را در ویدیوهای زیر تماشا کنید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19