پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ صفحات و مشخصات کامل پاسپورت های جدید کانادا را در این ویدیو ببینید

کار روی طراحی این پاسپورت‌ها از سال ۲۰۱۳ شروع شد تا با تجهیز این پاسپورت‌ها به ویژگی‌های امنیتی جدید، از جعل کردن آنها پیشگیری شود.

بر اساس وب‌سایت شاخص پاسپورت Passport Index دارندگان پاسپورت کانادا می‌توانند بدون نیاز به ویزا به ۱۱۵ کشور جهان سفر کنند و از ۵۱ کشور جهان نیز هنگام ورود ویزا دریافت کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182973بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19