پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ سواحل جزیره ساخالین از شاه ماهی ها پوشیده شده

در سواحل جزیره ساخالین در روسیه شاه ماهی ها آنقدر زیاد شده اند که امواج هزار هزار از آنها را به ساحل پرت کرده و شنهای ساحلی از شاه ماهی پوشیده شده.

به گفته کارشناسان محیط زیست خوردن این ماهیان هیچ مشکلی ندارد؛ این نکته ماهیگیران را هیجان زده کرده و سبب هجوم آنها به سواحل شده تا آسانترین ماهیگیری عمرشان را تجربه کنند.

روز یکشنبه ویدیوهایی که شاه ماهی ها را روی سواحل شنی نشان می دهد در سوشیال مدیا به گردش درآمده بود. در این ویدیو ها بخشی از ماهی ها زنده هستند و برخی نیز بی جان روی آب شناورند، و ماهیگیران با هیجان میان آنها راه می روند.

دمیتری لیسیتسیم Dmitry Lisitsym کارشناس محلی محیط زیست که بعضی از این ویدیو ها را پست کرده این اتفاق را اصلا فاجعه محیط زیستی نمی داند بلکه آن را نشانه مثبتی می داند و می گوید این ماهیان در فصل تخم ریزی به سر می برند و تعدادشان آنقدر زیاد است که بخشی از آنها به ساحل پرت می شوند.

جمعیت شاه ماهی این جزایر از 70 سال پیش رو به کاهش بود ولی حالا تعدادشان رو به افزایش گذاشته.

این کارشناس می گوید این ماهیان را هم می توان خورد و هم به عنوان غذای گیاهان استفاده کرد اما اگر می خواهید به عنوان کود کشاورزی در باغچه خانه تان از آن استفاده کنید مراقب باشید که به زودی خرسها به دیدارتان می آیند.

سواحل جزیره ساخالین از شاه ماهی پوشیده شده

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143032بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19