پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ رای دادن سناتور ایالتی آمریکا بدون پیرهن از رختخواب  

کالوین بار Calvin Bahr سناتور حزب جمهوریخواه از مینه سوتا، پس از آنکه بدون پیرهن در جلسه آنلاین قانونگذاری شرکت کرد، وایرال شد و شهرت زیادی به دست آورد.

کالوین بار با استفاده از برنامه زوم در جلسه حاضر شده بود. این سناتور ایالتی در حالی که ظاهرا در رختخواب دراز کشیده بود، بدون پیرهن در جلسه شرکت کرد و رأی «مثبت» داد. این در حالی بود که از پشت سر او، پوستری از کارتون Schoolhouse Rock دهه 1970 دیده می شد. او بعد از دادن رأی، به سرعت دوربین خود را خاموش کرد.

سخنگوی مجلس سنای ایالتی گفت که بار که یک راننده کامیون است، تا ساعت 4:45 صبح کار کرده بود و قبل از جلسه روز دوشنبه به رختخواب رفته بود.

این جلسه که به صورت زنده در یوتیوب پخش می شد، چندین هزار بار دیده شده اما تصویر بدون پیرهن بار، توسط میلیون ها نفر به صورت آنلاین دیده شده است.

یکی از کاربران توییتر به شوخی نوشت: «کالوین بار، سناتور ایالتی حزب جمهوری خواه مینه سوتا، بدون پیراهن و در حالی که در رختخواب دراز کشیده، با استفاده از برنامه زوم در جلسه مجلس شرکت کرد. شعبه قانونگذاری مینه سوتا داره خوب کار می کنه!»

یکی دیگر از کاربران توییتر نیز نوشت: «وقتی با برنامه زوم رأی میدی و پایان خوشی در انتظارت نیست!»

ویدیو ـ لحظات رای گیری در سنای مینه سوتا ـ توئیتر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182578بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19