پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: راهپیمایی نوجوانان آمریکایی با کیسه های سیاه مخصوص جنازه به نشانه ۱۷۰ هزار مرگ ناشی از گلوله

طرفداران کنترل اسلحه در آمریکا هزار و صد کیسه سیاه مخصوص جنازه را مقابل «نشنال مال» واشنگتن گذاشتند تا در خواستشان را به گوش قانونگزاران آمریکا برسانند: آنها خواهان اقدام عملی علیه خشونتهای مسلحانه در آمریکا هستند.

از فوریه ۲۰۱۸ که به علت تیراندازی انبوه در دبیرستان Stoneman Douglas در پارکلند Parkland در ایالت فلوریدا هفده نفر کشته شدند، تاکنون تقریباً ۱۷۰ هزار نفر به علت خشونتهای مسلحانه جانشان را از دست داده اند.

راهپیمایی روز پنجشنبه به نام March For Our Lives به رهبری نوجوانان آمریکایی برگزار شد. آنها با قرار دادن یکهزار و یکصد کیسه سیاه مخصوص جنازه body bags، این کیسه ها را اشاره سمبولیکی به مرگ یکصد و هفتاد هزار قربانیان شلیک گلوله در سالهای اخیر خواندند.

این کیسه ها چنان کنار هم چیده شدند که به صورت عبارت thoughts and prayers (یادشان گرامی) خوانده می شدند.

تلفات سالانه خشونتهای مسلحانه در آمریکا

کاملترین آماری که در رابطه با مرگهای سالانه ناشی از حوادث مسلحانه در آمریکا موجود است به سال ۲۰۲۰ تعلق دارد.

به گفته مرکز پژوهشی Pew Research Centre، جمعاً ۴۵,۲۲۲ نفر در آمریکا در سال ۲۰۲۰ به علت شلیک گلوله جانشان را از دست دادند که تا این زمان بالاترین رقم تلفات سالانه ناشی از اسلحه گرم در تاریخ آمریکاست.

این رقم شامل قتلهای ناشی از شلیک اسلحه و خودکشی های ناشی از شلیک اسلحه می باشد. آمار مرگهایی که در آن شلیک گلوله نقش داشته ولی عامل اصلی نبوده، در این جا محاسبه نشده.

این کیسه ها چنان کنار هم چیده شدند که به صورت عبارت thoughts and prayers خوانده می شدند.

در واقع این آمار توسط مرکز CDC با محاسبه گواهی های مرگ رسمی که علت مرگ را یک عامل Single Cause of death دانسته اند گردآوری شده.

برابر این آمار، از مجموع ۴۵,۲۲۲ مرگ ناشی از شلیک گلوله در سال ۲۰۲۰، ۵۴ درصد آن خودکشی، ۴۳ درصد قتل و ۳ درصد عوامل دیگر بوده. (۲۴,۲۹۲ خودکشی، ۱۹,۳۸۴ قتل)

تقریباً ۷۹ درصد کل قتلهایی که در آمریکا در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده ناشی از شلیک گلوله بوده.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=162344



بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19