پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدئویی از ورود غیرقانونی به انبار کالا در شهر ریچموند هیل

سازمان کرایم استاپرز منطقه یورک برای شناسایی مظنونان حادثه «ورود غیرقانونی و سرقت» در شهر ریچموند هیل از مردم درخواست کمک کرد.

در روز دوشنبه اول اپریل، حدود ساعت 4:30 صبح، پلیس بر اساس گزارشی مبنی بر ورود غیرقانونی و سرقت به انبار کالایی در تقاطع خیابان لزلی و درایو میجر مکنزی شرق، به محل فراخوانده شد.

گفته می شود در مجموع ده مظنون با چکش و اره برقی به طور غیرقانونی به انباری در ریچموندهیل وارد شده و قصد سرقت داشتند.

به محض رسیدن مأموران پلیس، دو مظنون دستگیر شدند و بقیه مظنونان از درب خروجی فرار کردند. اندکی بعد با دخالت واحد سگ های بویاب، سه مظنون دیگر نیز بازداشت شدند.

پلیس از مردم خواست در صورت داشتن هر گونه اطلاعات، آن را گزارش دهند.

ده مظنون با چکش و اره برقی به طور غیرقانونی به انباری در ریچموندهیل وارد شده و قصد سرقت داشتند

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=201993بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19