پربازدید

ویدیو

کووید-19

وقتی پلیس رسید متهم با اتومبیل پلیس  فرار کرد

مرد ۳۱ ساله اهل اونتاریو ابتدا به سمت یک زن شلیک کرد و وقتی پلیس رسید، سوار اتومبیل پلیس شد و با آن فرار کرد.

به گفته پلیس منطقه پیل، ماجرا ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر چهارشنبه شروع شد. ابتدا پلیس از تیراندازی مطلع شد. ماموران وقتی رسیدند توانستد متهم را در نزدیکی محل پیدا کنند که در اینجا، بعد از درگیری با پلیس، این فرد موفق می شود اتومبیل پلیس را دزدیده از محل بگریزد.

کارآگاهان پلیس می گویند متهم کمی بعد اتومبیل پلیس را در نزدیکی رها می کند، و پلیس روز پنجشنبه موفق به دستگیری او می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=106446بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19