پربازدید

ویدیو

کووید-19

واکسینه شده ها از امروز می توانند گواهی واکسن مخصوص انتاریو را دانلود کنند

آن دسته از ساکنان انتاریو که به طور کامل واکسینه شده اند از  جمعه ۱۵ اکتبر می توانند با مراجعه به وب سایت دولت انتاریو طبق جدول زمانبندی زیر گواهی رسمی واکسیناسیون خود را دانلود کنند. این گواهی شامل کُد QR است

ـ افراد متولد ژانویه تا اپریل:

October 15, 12:00 a.m. to 11:59 p.m

ـ افراد متولد می تا آگوست :

October 16, 12:00 a.m. to 11:59 p.m

ـ افراد متولد سپتامبر تا دسامبر:

October 17, 12:00 a.m. to 11:59 p.m

داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفت بیزنس ها نیز اکنون می توانند با دانلود کردن اَپ مخصوص شناسایی و تائید این گواهی ها با راحتی بیشتری فعالیت کنند.

کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو نیز گفت: ساکنان انتاریو از این پس به راحتی می توانند گواهی واکسیناسیونشان را نشان دهند.

بیزنسها و سازمانهای انتاریو از هم اکنون می توانند این اپلیکیشن را دانلود و با آن کد QR شهروندان را اسکن کنند.

از ساعت ۸ صبح دوشنبه آینده همه می توانند گواهی واکسیناسیون خود را دانلود کنند. برای اینکار فقط به هلث کارت Health Card عکسدار سبز رنگشان نیاز دارند.

البته هنگام تأیید شدن کد QR شان باید کارت شناسایی نشان دهند.

کسانی که گوشی هوشمند نداشته باشند می توانند گواهی واکسیناسیون را پرینت کنند.

برای دانلود کردن به وبسایت زیر مراجعه کنید:

https://covid-19.ontario.ca/verify#how-to-scan-a-proof-of-vaccination

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156745بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19