پربازید

ویدیو

کووید-19

واکسیناسیون کودکان انتاریو سرعت گرفت

واکسیناسیون کودکان پنج تا یازده ساله انتاریو از روز پنجشنبه سرعت گرفت.

نوبت دهی برای واکسیناسیون این گروه سنی از روز سه شنبه ۲۳ نوامبر شروع شده.

شهرداری تورنتو گفت در اولین روز نوبت دهی، سی و یک هزار خانواده در این شهر نوبت گرفتند.

شهر تورنتو پنج کلینیک موقت با محیطی بسیار دوستانه برای واکسیناسیون این گروه سنی دایر کرده که اسامی آنها به قرار زیر است:

– Metro Toronto Convention Centre (255 Front St. W., North Building, Hall A)
– Cloverdale Mall (250 The East Mall)
– Scarborough Town Centre (300 Borough Dr.)
– Mitchell Field Community Centre (89 Church Ave.)
– Woodbine Mall (500 Rexdale Blvd.)

برای دو هفته آینده نیز مجموعاً ۴۴ هزار نوبت داده خواهد شد.

انتاریو

روز چهارشنبه در سراسر انتاریو ۱۰۱ هزار نوبت واکسیناسیون از طریق پرتال آنلاین واکسیناسیون استان برای این گروه سنی داده شد.

تعداد دیگری نوبت نیز از طریق واحدهای بهداشت عمومی و داروخانه ها گرفته شده که به تعداد فوق اضافه می شود. هنگام واکسیناسیون کودکان، رضایت والدین اجباری است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19