پربازدید

ویدیو

کووید-19

وان و مارکام، بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا

دو شهر جنوب انتاریو، رتبه‌ اول بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، وان انتاریو به عنوان بی‌ادب‌ترین شهر کانادا و مارکام انتاریو به عنوان مودب ترین شهر شناخته می شود. این شهرها هر دو در منطقه یورک قرار دارند.

برای تعیین این شهرها، یک نظرسنجی توسط پلتفرم Preply از 1500 کانادایی در 44 شهر انجام شد. این پلتفرم متعلق به یک شرکت مستقر در ایالات متحده است که دارای یک پلتفرم آموزش الکترونیکی می باشد.

در میان بی‌ادب‌ترین شهرهای کانادا، کوکیتلام بریتیش کلمبیا در رتبه دوم و برامپتون انتاریو در رتبه سوم قرار گرفتند. بعد از آن، سوری بریتیش کلمبیا، وینزور انتاریو، ثاندر بِی انتاریو، رجینا، ادمونتون، سادبری و وینیپگ قرار دارند.

در این نظرسنجی، بی‌ادب‌ترین شهرهای کلانشهر تورنتو نیز رتبه بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: وان، برامپتون، تورنتو، میسیساگا، ریچموندهیل، برلینگتون، اوشاوا، اوکویل و مارکام.

در همین حال، در میان مودب‌ترین شهرها، مارکام رتبه نخست را کسب کرد، سَگِنه کبک دوم شد و کیپ برتون در نوا اسکوشیا در رتبه سوم قرار گرفت و پس از آن چَتم کِنت انتاریو، لِویس و کبک سیتی در کبک، سنت کاترینز، اوکویل، کینگستون و لندن انتاریو قرار گرفتند.

در این نظرسنجی برخی از متداول‌ترین رفتارهای بی‌ادبانه اینگونه عنوان شده اند: زبان بدن منفی، حرف زدن با تلفن همراه در مکان‌های عمومی، عدم تشکر رانندگان بعد از راه دادن به آنها، تشکر نکردن از راننده هنگام پیاده شدن از وسایل نقلیه عمومی و عدم احترام به حریم و فضای شخصی افراد.

این نظرسنجی همچنین به این موضوع پرداخته است که مردم چه شهرهایی در سراسر کشور بیشتر عذرخواهی می کنند. ساکنان برلینگتون انتاریو با 18 عذرخواهی در روز بیشترین تعداد عذرخواهی را به خود اختصاص داده اند.

سپس، اوکویل انتاریو با 15 بار عذرخواهی در روز در جایگاه دوم قرار گرفت. لونگوی کبک و گوئلف انتاریو با 14 عذرخواهی در روز در رده سوم قرار گرفتند.

گرچه این نظرسنجی به بررسی بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا پرداخته است اما در مجموع، کانادایی‌ها به عنوان مودب‌ترین افراد جهان شهرت دارند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=189354بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19