پربازدید

ویدیو

کووید-19

واردات صادرات کانادا در ماه مارچ

میزان واردات کانادا در ماه مارچ به بالاترین سطح در سال گذشته رسید.

سازمان آمار کانادا ارقام صادرات واردات کانادا در ماه مارچ را اعلام کرد که حاکی است:

-واردات کانادا در ماه مارچ 5.5 درصد افزایش داشت و به 51.8 میلیارد دلار رسید.

-صادرات کانادا در ماه مارچ 0.3 درصد افزایش داشت و به 50.6 میلیارد دلار رسید.

بنابر این واردات کانادا در ماه مارچ 1.1 میلیارد دلار بیشتر از صادرات آن بود. به عبارت دیگر کانادا در ماه مارچ 1.1 میلیارد دلار کسری  در تجارت خارجی داشته ،حال آنکه در ماه های فوریه و ژانویه به ترتیب 1.4 میلیارد دلار و 1.3 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی داشت.

میزان واردات نفت کانادا در ماه مارچ 19.4 درصد افزایش داشت. میزان صادرات اتومبیل در ماه مارچ 10.2 درصد افزایش داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19