پربازدید

ویدیوکووید-19

هوم دیپو و مانیولایف به کارکنانی که به چین، ایران و ایتالیا سفر می کنند گفتند دو هفته باید خود را قرنطینه کنند

بعضی از کمپانی های کانادایی به کارکنانشان که به کشورهای دیگر نظیر ایران سفر کرده یا می کنند، گفته اند که بعد از برگشت به کانادا خود را برای چند هفته در قرنطینه قرار دهند تا پخش ویروس کرونا به حداقل برسد.
کورپوریشن مانیو لایف Manulife Financial روز سه شنبه سوم مارچ به کندین پرس گفت از کارکنانی که خود یا ساکنان خانه شان از یکی از کشورهای چین، کره جنوبی، ایران و ایتالیا دیدن کرده اند می خواهد که خود را برای ۱۴ روز در قرنطینه خانگی قرار دهند.

هوم دیپو
پال برتو سرپرست ارتباطات کمپانی هوم دیپوی کانادا در ایمیلی گفت کمپانی او از همه کارکنانی که به آسیا یا ایتالیا سفر کنند می خواهد تا اطلاع ثانوی در خانه بمانند. به آن دسته از کارکنانی که در دو هفته گذشته از آسیا یا ایتالیا بازگشته اند نیز گفته شده قبل از مراجعه به محل کار ۱۴ روز خود را قرنطینه کنند.
جیم تیسن سرپرست دانشکده مدیریت خدمات بهداشتی در دانشگاه رایرسون گفت خط مشی هایی که دو کمپانی مانیو لایف و هوم دیپو در پیش گرفته اند ایده خوبی است ولی این کمپانی ها باید آمادگی انعطاف هم داشته باشند.
وی گفت با توجه به تغییراتی که شاهد هستیم این کمپانی ها باید آماده باشند که لیست کشورهای مورد نظر را با تغییر شرایط عوض کنند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19