پربازدید

ویدیو

کووید-19

همه سلفونها، رادیوها و تلویزیونهای انتاریو به صدا درآمدند: در خانه بمانید !

صبح پنجشنبه هزاران هزار تن از ساکنان انتاریو از طریق سلفون، رادیو و تلویزیون هشداری دریافت کردند که به آنها می گفت: ”در خانه بمانید.“

دولت انتاریو عصر چهارشنبه دستور ”در خانه بمانید“ را صادر کرد و این دستور از بامداد پنجشنبه هشتم اپریل لازم الاجرا شد.

صبح پنجشنبه وزارت دادگستری انتاریو این دستور را از طریق سیستم هشدار انتاریو  به همه یادآوری کرد. سیستم هشدار انتاریو تا قبل از این فقط برای  گمشدن کودکان و مشابه آن صادر می شد.

در این پیام از ساکنان انتاریو خواسته شد که مگر در موارد ضروری، نظیر خرید مایحتاج غذایی و داروئی، و یا ورزش و رفتن به کار، از خانه خارج نشوند.

بدیهی است که بعضی از ساکنان که در بخشهای خدمات ضروری نظیر بهداشت و درمان کار می کنند می توانند خانه های خود را ترک کنند.

انتشار این هشدار در صبح پنجشنبه  تازه ترین کوشش دولت انتاریو برای مهار موج سوم کرونا است.

تعداد مبتلایان جدید انتاریو از روزی زیر هزار نفر در یکماه قبل به بالای روزی سه هزار نفر در حال حاضر رسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143273بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19