پربازدید

ویدیو

کووید-19

همه ارقام کرونا در انتاریو در حال نزول

آمار و ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت منتهی به نیمروز دوشنبه 13 جولای چنین بوده:

ـ تعداد مبتلایان جدید 116 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان انتاریو تاکنون: 37000 نفر

ـ جمع بهبود یافتگان: 33 هزار نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 3 نفر

ـ جمع درگذشتگان: 2722 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها، بستری در بخشهای آی سی یو و متصل به ونتیلیتور همگی کم شد.

انتاریو 34 واحد بهداشت عمومی دارد که 29 واحد آنها در 24 ساعت گذشته زیر پنج نفر مبتلای جدید گزارش کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=122826بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19