پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

همسر نخست وزیر نیوفاندلند که پزشک است به کمک انتاریو می آید

خانم آلیسون فیوری همسر  نخست وزیر نیوفاندلند که پزشک است برای کمک به انتاریو می آید.

اندرو فیوری Andrew Furey نخست وزیر استان نیوفاندلند و لابرادور  طرح این استان  را برای اعزام نیروهای درمانی به انتاریو  روز ۲۰ آپریل اعلام خواهد کرد. قرار است این نیروها برای کمک به مبارزه انتاریو علیه پندمیک کرونا به این استان بیایند.

فزونی  مبتلایان به کرونا، و افزایش بیسابقه بستریها در بیمارستانها ، موجب شده که داگ فورد نخست وزیر انتاریو برای  تقویت کادر درمان و معالجه بیماران و جلوگیری از پخش بیشتر ویروس از استانهای دیگر کمک بخواهد.

به گفته نخست وزیر نیوفاندلند، معاون وزیر بهداشت انتاریو به او زنگ زده و نیاز انتاریو به نیروهای درمانی را با وی در میان گذاشته. دولت نیوفاندلند و لابرادور به این درخواست پاسخ مثبت داده و قرار است طرح خود را برای اعزام نیرو به انتاریو اعلام کند.

به گزارش کندین پرس، دکتر الیسون فیوری Alison Furey همسر نخست وزیر نیوفاندلند و لابرادور قدم جلو نهاده و گفته همراه نیروهای درمانی دیگر به انتاریو خواهد آمد تا به فرونشاندن بحران کرونا در این استان کمک کند.

دکتر الیسون فیوری در شهر سنت جانز نیوفاندلند به کار طبابت اشتغال دارد.

دولت انتاریو از چند روز پیش از استانهای دیگر درخواست کمک کرده. تعداد مبتلایان روزانه کرونا و بستری ها در بیمارستانهای انتاریو به ارقام بیسابقه ای رسیده و نیروهای درمانی و خط اول این استان زیر فشار طاقت فرسا قرار دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144217بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19