پربازید

ویدیو

کووید-19

هشدار وزیر بهداشت و درمان نسبت به افزایش مصرف متامفتامین در کانادا

وزیر بهداشت و درمان کانادا افزایش مصرف متامفتامین را «هشداردهنده» خواند.

این همان بحران اوپیوید است که از مدتها پیش کانادا را دربرگرفته به طوری که سالی چند هزار کانادایی جانشان را به خاطر «اور دوز» این مواد از دست می دهند.

جینت پتی پاس تیلور Ginette Petipas Taylor  وزیر بهداشت و درمان کانادا در شهر  «سوری» در بریتیش کلمبیا گفت دولت فدرال ۷۶ میلیون دلار برای پیشگیری از مرگهای ناشی از اوپیوید و نجات کسانی که دچار شوک ناشی از اور دوز می شوند اختصاص می دهد.

وی گفت مردم اغلب بحران اوپیوید را متعلق به شهرهای بزرگ می دانند ولی بسیاری از شهرهای متوسط بیشترین صدمات را تجربه می کنند.

وی گفت برخی از شهرها به این دلیل دچار لطمات می شوند که دولتهای استانی به راههای کاهش این آسیب ها پشت کرده اند.

وی گفت به همه کانادایی ها توصیه می کند که روش استفاده از داروی naloxone را یاد بگیرند. این دارو می تواند افرادی را که به خاطر اور دوز اوپیوید به حالت اغما فرو رفته اند نجات دهد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19