پربازدید

ویدیو

کووید-19

هشدار به ساکنان نیوفاندلند: به «کوکو» نزدیک نشوید!

زارعی در نیوفاندلند از عموم درخواست کرده اگر «کوکو» را دیدند به او نزدیک نشوند. 

«کوکو» گاو ماده 450 کیلویی پنجشنبه گذشته حصار مزرعه را پاره کرد و پا به فرار گذاشت. این مزرعه در 30 کیلومتری غرب سنت جانز واقع است. 

خبرگزاری کندین پرس می گوید کوکو آخرین بار روز شنبه دیده شده و مردی که قصد گرفتن او را داشته دچار آسیب شده. 

باری اسکات کشاورزی که مالک کوکو است بسیار نگران ایمنی مردم است و از عموم درخواست کرده اگر کوکو را دیدند بـه او نزدیـک نشونـد و فقـط بـه وی زنگ بزنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52766بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19