پربازدید

ویدیو

کووید-19

نیمی از دانشجویان پرستاری کبک در امتحان دریافت مجوز، مردود شدند

تنها بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری (53.3 درصد) که برای اولین بار در مارچ امسال در آزمون صدور مجوز پرستاری کبک شرکت کردند، موفق به گذراندن این آزمون شدند؛ که این نرخ مشابه نرخ موفقیت سپتامبر گذشته (51.4 درصد) است.

در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، آندره گاریپی که بر امتحانات صدور مجوز کبک نظارت می‌کند، اعتبار و قابلیت اطمینان امتحان سپتامبر 2022 را زیر سوال برد.

دانشجویان پرستاری به سی‌ بی ‌سی مونترال گفتند که این امتحان که برای دریافت مجوز پرستاری در کبک اجباری است، منعکس کننده آنچه آنها در دانشگاه خوانده اند، نیست.

گاریپی در گزارش خود خواستار تغییرات فوری در آزمون و تحقیق در مورد آموزش دانشجویان پرستاری شده. او همچنین گفت که نمره قبولی بدون هیچ توجیهی بالا برده شده. اگر نمره قبلی تغییری نمی کرد، بیش از 500 دانشجوی پرستاری که اکنون مردود شده اند، قبول می شدند.

در پاسخ به این گزارش، نهاد نظارتی پرستاری کبک،Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)، گفت که در مورد این آزمون تجدید نظر خواهد کرد. همچنین اعلام کرد که از سال آینده بر روی آزمون مجوز شورای ملی پرستاران رجیستر شده (NCLEX-RN) به عنوان یک ابزار ارزیابی تکیه خواهد کرد.

هفته گذشته، OIIQ گفت که نمره قبولی آزمون مارچ 2023 با مشارکت کارشناسان بالینی تعیین شده است. با این حال، گاریپی در گزارش خود می گوید که OIIQ با توجه به این وضعیت، باید امتحان مارچ را به تعویق می انداخت.

طبق گزارش، تنها 45.4 درصد دانشجویان پرستاری در آزمون صدور مجوز سپتامبر 2022 موفق شدند، در حالیکه در دوره های قبلی نرخ قبولی بین 63 تا 96 درصد بود.

تقریبا 48.6 درصد از کسانی که برای اولین بار در این آزمون شرکت کردند، مردود شدند که این رقم در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=183437بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19