پربازدید

ویدیو

کووید-19

نگرانی ها در مورد سویه جدید کووید-19 با نام JN.1

سازمان بهداشت جهانی همزمان با شیوع سریع نوع جدید کووید-19 به نام JN.1، آن را زیر سویه BA.2.86 طبقه‌بندی کرده است.

این سازمان روز سه شنبه اعلام کرد که گرچه بر اساس شواهد فعلی، خطر ناشی از این سویه کم است اما با شروع زمستان در نیمکره شمالی، این سویه می تواند میزان بیماری های تنفسی را در بسیاری از کشورها افزایش دهد.

سازمان بهداشت جهانی افزود، واکسن‌های فعلی برای محافظت در برابر بیماری‌های شدید و مرگ با این سویه مفید هستند.

در کانادا، JN.1 زیرسویه BA.2.86 است که زیرمجموعه اومیکرون محسوب می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=198001بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19