پربازید

ویدیو

کووید-19

نوع و تعداد سویه هایی که تاکنون در کانادا شناسایی شده

تا شنبه گذشته حداقل ۱۸ مورد ابتلا به سویه اومیکرون در کانادا شناسایی شده.

اومیکرون یکی از چند سویه ویروس کروناست که با عنوان سویه نگرانی برانگیز variants of concern مشخص شده اند.

اصلی ترین سویه ها عبارتند از آلفا ،بتا، گاما، دلتا و اومیکرون.

ستادهای بهداشت عمومی در سطوح فدرال و استانی به دقت این سویه ها را زیر نظر دارند.

تا صبح شنبه چهار دسامبر تعداد ابتلا به هر یک از سویه ها در کانادا به قرار زیر بود:

  • آلفا: ۲۶۸۰۴۲ مورد
  • بتا: ۲۴۱۷ مورد
  • گاما: ۲۰۹۶۵ مورد
  • دلتا: ۱۷۰۵۸۸ مورد
  • اومیکرون: ۱۸ موردبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19