پربازدید

ویدیو

کووید-19

نوجوانی کرد و با یک جهش ناپدید شد

در نیمروز گذشته در رودخانه اتاوا جستجوی پلیس برای یافتن پیکر نوجوان 14 ساله ادامه داشت.

این پسر غروب جمعه با دوستانش کنار پل متروکه راه آهن که از فراز رودخانه اتاوا عبور می کند گرد آمده بودند.

او از پل به داخل رودخانه می پرد و دیگر اثری از او دیده نمی شود.

کاوشگران پلیس و اداره آتش نشانی غروب جمعه و تمام روز شنبه را کنار ساحل جستجو می کردند اما اثری نیافتند.

متاسفانه رودخانه اتاوا حادثه تلخ دیگری هم داشت. واحد غواصان پلیس اتاوا پیکر بیجان جوان 20 ساله‌ای را که روز شنبه هنگام شنا ناپدید شده بود پیدا کردند.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19