پربازدید

ویدیو

کووید-19

نماینده محافظه کار خواستار پایان لاک دانها شد

 صداهایی که خواهان پایان یافتن لاک دان های مربوط به کووید هستند بلندتر شده.

یکی از نمایندگان محافظه ‌کار پارلمان کانادا به نام دیوید سوئیت David Sweet می‌گوید محدودیت های مرتبط با کووید سبب خسارات انبوه روانی و اقتصادی شده. او می ‌گوید مقررات بهداشت عمومی باید بر کامیونیتی های آسیب پذیر متمرکز باشد نه بر افراد سالم. دیوید سوئیت اوایل امسال اقدام به مسافرت غیر ضروری کرده بود که به همین خاطر از ریاست یکی از کمیته‌ های مجلس کانادا برکنار شد . او گفت  به دنبال انتخاب مجدد نیست.

دیوید سوئیت تنها نماینده محافظه کار نیست که از مقررات و محدودیت‌های کنونی مربوط به کووید ابراز ناخرسندی کرده .چند نماینده محافظه ‌کار دیگر نیز علیه مقررات جدید سه روز قرنطینه در هتل برای مسافران پروازهای بین المللی صحبت کرده‌اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19