پربازدید

ویدیو

کووید-19

نماینده مجلس انتاریو در مراسم سوگند وفاداری با پادشاه چارلز سوم شرکت نکرد

سول ماماکوا، نماینده بومی پارلمان استانی انتاریو، در مراسم پیمان با پادشاه چارلز سوم که روز چهارشنبه در کوئینز پارک برگزار شد، شرکت نکرد.

همه اعضای پارلمان انتاریو که پس از ماه جون انتخاب شده اند، طی مراسم سوگند وفاداری، با سلطنت بیعت کرده اند. بنابراین، شرکت اعضای پارلمان در مراسم  چهارشنبه سوگند وفاداری با پادشاه چارلز سوم، اختیاری بود.

روز چهارشنبه وقتی اعضای پارلمان برای بیعت با پادشاه جدید قیام کردند، ماماکوا که از اعضای حزب نیودموکرات است از انجام این کار امتناع کرد.

ماماکوا گفت: «ما مردم بومی، رابطه خوبی با سلطنت نداریم. دلیل حرفم اینه که مردم ملل اول مشکلات زیادی دارن. منظورم استعمار و ظلمه. ما مردم ملل اول هر روز داریم اینها رو تجربه می کنیم. این برای ما یه سبک زندگی شده.»

او در ادامه افزود: «برای پذیرش پادشاهی جدید، باید چند اتفاق بیفته. یکی از این موارد اینست که آنها باید اتفاقات مدارس شبانه روزی رو قبول کنن و عذرخواهی کنن چون تعداد زیادی از بچه های ما کشته شدن. من منتظر این هستم که ببینم آیا پادشاه جدید تغییراتی ایجاد می کنه و بخاطر اتفاقات مدارس شبانه روزی عذرخواهی می کنه یا نه.»

ماماکوا که در ماه جون برای دومین دوره به عنوان نماینده حزب نیودموکرات در مجلس انتاریو انتخاب شده بود، در مراسم سوگند ابتدای دوره، وفاداری خود با سلطنت را اعلام کرده بود.

او گفت: «کار سختی بود. بهر حال این قانونه و بدون انجام این کار و بدون گفتن سوگند، نمی تونستم عضو پارلمان بشم.»

ویدیو- مراسم اعلام وفاداری با پادشاه چارلز سوم در مجلس انتاریو-(توئیتر)

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=170381بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19