پربازدیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...کووید-19نقش بیانیه های دروغین ترامپ در خشونتهای روز چهارشنبه

خبرگزاریها سالها دروغ گویی، بیانیه های جعلی و تصمیمات مبتنی بر ادعاهای نادرست از سوی دانلد ترامپ را در به وجود آمدن خشونتهای روز چهارشنبه در واشنگتن، موثر می دانند.

غروب چهارشنبه به دنبال یورش خشونت آمیز طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا – US Capitol – دو غول سوشیال مدیا یعنی توئیتر و فیسبوک دانلد ترامپ را به طور موقت از دسترسی به پلتفرم های خود محروم کردند و مانع از پست گذاری توسط ترامپ شدند.

کندین پرس در رابطه با این تصمیم توئیتر و فیسبوک نوشت که سالها ادعا و بیانه های جعلی، تئوری های توطئه و اظهارات خشونت آفرین دانلد ترامپ ، سوختی بود که سبب شعله ور شدن آتش خشونتهای روز چهارشنبه در واشنگتن شد، و این نیز  منجربه تصمیم  توئیتر و فیسبوک برای محروم کردن موقت او از پلتفرم هایشان شد.

توئیتر دسترسی ترامپ را برای 12 ساعت قطع کرد و فیسبوک و اینستاگرام نیز دسترسی او را  ابتدا برای 24 ساعت قطع کردند و سپس آن را تا ۲۰ ژانویه تمدید کردند.

این کمپانی ها علت تصمیمشان را نقض پالیسی های خود اعلام کردند.

اکنون این سئوال مطرح است که آیا دولت بعدی آمریکا به “حقیقت” احترام خواهد گذاشت و تصمیمات نادرست و مبتنی بر جعلیات دانلد ترامپ را لغود خواهد کرد و یا اینکه به اجرای آنها  ادامه خواهد داد؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانیدویدیو

چند تا مرغ کشتی؟

چند تا مرغ کشتی؟

کریس پالسون وقتی متوجه شد که این گربه وحشی سیاه گوش چند تا از مرغهایش را خورده به خشم آمد...پربازدیدکووید-19